Vi delar ej med oss av något information till tredje part i andra syften än följande:

  • Statistik såsom Google Analytics eller liknande

Övrig information som sparas är sådant som automatiskt genereras i form av webbserver. Dessa gallras automatiskt efter ett tidsintervall.